Li, Hua-Liang, Yi-Tao Deng, Zi-Ran Zhang, Qi-Rui Fu, Ya-Hui Zheng, Xing-Mei Cao, Jing Nie, Li-Wen Fu, Li-Ping Chen, You-Xiong Xiong, Dong-Yan Shen, and Qing-Xi Chen. “EVALUATION OF EFFECTIVENESS IN A NOVEL WOUND HEALING OINTMENT-CROCODILE OIL BURN OINTMENT”. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 14, no. 1 (November 23, 2016): 62–72. Accessed July 24, 2024. https://journals.athmsi.org/index.php/ajtcam/article/view/3778.