Ren, Shou-zhong, Jian-sheng Guo, Lin Sheng, Chen Jun, Shui-ping Dai, and Zhi-jian Ma. 2015. “PROTECTIVE EFFECT OF FENGLIAO-CHANGWEIKANG EXTRACTS, A TRADITIONAL CHINESE HERBAL MEDICINE FORMULA,ON MUCOSA IN RAT WITH CHRONIC GASTRITIS”. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 13 (1):53-61. https://doi.org/10.21010/ajtcam.v13i1.8.